Nobilia

NOBILIA

Volgens DIN EN ISO 14001:2009 gecertificeerd milieumanagement
Sinds 2007 laat Nobilia zich succesvol certificeren volgens de milieunorm DIN EN ISO 14001. De norm DIN EN ISO 14001 is de wereldwijd erkende standaard voor de certificering van milieumanagementsystemen en hierin staan de onderwerpen milieubescherming en zuinige omgang met grondstoffen centraal.
Om hiervoor in aanmerking te komen, wordt er gekeken naar het milieubeleid, de verifieerbare milieudoelstellingen en het daarop afgestemde milieuplan van het bedrijf. Ook de naleving van wettelijke richtlijnen wordt systematisch gecontroleerd.
Volgens de standaarden van de ISO-milieunorm is een milieumanagementsysteem vereist dat, in het kader van een voortdurend verbeteringsproces, de planning, uitvoering, controles en verbeteringen regelt.
In maart 2011 werd het milieumanagementcertificaat DIN EN ISO 14001 bevestigd door de LGA (advies en onderzoeksinstituut van de deelstaat Beieren in Duitsland).

PEFC-Keurmerk
Nobilia produceert rond 500.000 keukens per jaar – of anders geformuleerd: jaarlijks ongeveer 5 miljoen kasten. Daarmee hoort Nobilia ook in internationaal opzicht tot de grote houtverwerkende ondernemingen.
Houtmateriaal is voor de productie van kwalitatief hoogwaardige keukenmeubels een noodzakelijke grondstof. Wij gaan er echter van uit dat de kostbare grondstof hout in de toekomst schaarser zal worden. Een duurzame omgang met hout en houtmaterialen vinden wij daarom uiterst belangrijk. Dus was het in 2009 behaalde PEFC®-keurmerk voor Nobilia de volgende consequente stap.
Met het PEFC®-keurmerk bewijst Nobilia zijn inzet voor een leefbaar milieu evenals de verantwoorde omgang met de kostbare grondstof hout. Want het verwerkte houtmateriaal is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen en van gecontroleerde leveranciers.
Dit betekent concreet: Nobilia koopt per jaar meer dan 500.000 m3 aantoonbaar gecertificeerd houtmateriaal. Dit betekent dat ongeveer 90% van ons hout gecertificeerd is – een zeer hoog percentage dat Nobilia alleen bereikt omdat onze onderneming al zeer vroegtijdig dergelijke contracten met houtleveranciers heeft afgesloten. Daarmee ligt Nobilia ver boven het voor het PEFC®-keurmerk vereiste minimumaandeel van 70%!
De boscertificering biedt de garantie dat het hout dat Nobilia voor zijn producten gebruikt niet uit dubieuze bronnen of roofbouw afkomstig is, maar uit natuurlijk bosbeheer.
Als eerste en lange tijd enige keukenmeubelproducent in de markt hebben wij met het PEFC®-keurmerk onze voortrekkersrol binnen de branche op het gebied van kwaliteit en milieu opnieuw bewezen en nieuwe maatstaven gezet.

Efficiënt materiaalgebruik
Gezien de grote hoeveelheden materiaal dat Nobilia in haar productie verwerkt, is een efficiënte omgang met het gebruikte materiaal van groot belang. Wowel om ecologische alsook om economische redenen. Daarom heeft Nobilia aan het begin van 2010 een ambitieus programma in het leven geroepen: het aandeel van materiaalresten in de frontenproductie met 25% te verminderen is slechts één van de gestelde doelen.
Om dit te bereiken zijn 40 medewerkers tot speciale kwaliteitsdeskundigen opgeleid. Zij versterken de afzonderlijke productieafdelingen. Op die manier wordt de kwaliteitsgedachte door eigen collega‘s overgedragen op de teams.
Alle teams worden door middel van speciale scholingen voor het onderwerp gesensibiliseerd en houden zich voortdurend bezig met kwaliteitsverbetering. Aan de hand van visuele voorbeelden van grensgevallen leren zij bijvoorbeeld kwaliteit van niet-kwaliteit te onderscheiden.

Optimaal gebruik van warmte
Het percentage dat aan energie voor het verwarmen van de beide grote fabriekshallen van Nobilia nodig is, is een leeuwendeel van het totale energieverbruik. Om dit energieverbruik te verminderen heeft Nobilia in beide fabrieken aanzienlijk geïnvesteerd in nieuwe verwarmingsinstallaties.
In 2009 en 2010 zijn in beide fabrieken biomassa-verwarmingsinstallaties met een totaal warmtekrachtvermogen van elk 10 megawatt geïnstalleerd. Al jaren gebruikt Nobilia de houtsnippers die ontstaan tijdens de productie voor het stoken van de verwarming en de nieuwe verwarmingsinstallatie wordt uitsluitend op deze houtsnipper gestookt. Dat bespaart per jaar rond 13.000 ton CO2 en 1,5 miljoen liter stookolie!
Bij alle gebouwen die nieuw worden gebouwd of worden verbouwd, let Nobilia bovendien op een goede warmte-isolatie van de gebouwen. Daarbij worden de eisen van de geldende energiebesparings verordening van 2009 gehanteerd.

Energie besparen bij de verlichting
Moderne, efficiënte verlichtingstechniek biedt diverse en snel realiseerbare mogelijkheden om het energieverbruik op gebied van verlichting te reduceren. De grootste verantwoordelijkheid voor een verantwoorde en efficiënte omgang met energie dragen echter de medewerkers. Zij worden door middel van teamvergaderingen, mededelingen op prikborden of in de bedrijfskrant voortdurend over dit onderwerp geïnformeerd en steeds weer opnieuw gesensibiliseerd.
Tijdens de laatste nieuwbouw en verbouwingswerkzaamheden heeft Nobilia de modernste verlichtingsoplossingen laten inbouwen: lichtkoepels en lichtbanden in de fabriekshallen zorgen voor een maximale benutting van het invallende daglicht. De verlichtingsinstallaties in de hallen zijn sensor gestuurd en passen zich automatisch aan verschillende lichtomstandigheden aan. Tijdens de pauzes schakelen ze automatisch uit.
In andere delen van de gebouwen worden de medewerkers geïnstrueerd de verlichting en andere energie verbruikende apparatuur tijdens de pauzes uit te schakelen. Door middel van informatiemateriaal en bedrijfsregels zijn hierover duidelijke afspraken gemaakt. De naleving van deze maatregelen wordt tijdens een regelmatige rondgang gecontroleerd.

Vermindering van het stroomverbruik in de productie
Nobilia is de grootste keukenfabrikant van Europa. Wie dagelijks meer dan 2.200 keukens bouwt is een industriële grootverbruiker van zeer veel elektriciteit. Nobilia verbruikt rond 40 miljoen kilowattuur elektriciteit per jaar. De verantwoorde omgang met deze belangrijke hulpbron is daarom uiterst belangrijk. Daarom heeft Nobilia verstrekkende maatregelen ter verbetering van de energie-efficiëntie getroffen en reeds gerealiseerd.
Nieuw afvalbeheersingsconcept
Grondstoffen zijn eindig. Afval bevat recyclebare stoffen die in het kader van de zuinige omgang met grondstoffen opnieuw kunnen worden gebruikt. Een moderne afvallogistiek levert hieraan een aanzienlijke bijdrage en zorgt ervoor dat afval optimaal kan worden gerecycled. Nobilia heeft begin 2011 een volledig nieuw systeem ter vermindering van restafval geïmplementeerd.
Het doel was het afval zoveel mogelijk gescheiden te verzamelen om het daarna zo goed mogelijk te kunnen recyclen. In samenwerking met Remondis, een gerenommeerd bedrijf voor afvalmanagement, heeft Nobilia nu een afvalscheidingssysteem ingevoerd dat optimaal aan de behoeften van het bedrijf is aangepast. Tot nu toe werd het afval weliswaar ook gesorteerd, maar alleen gescheiden in folie, karton of metaal. Nu wordt het in tien verschillende categorieën van recyclebaar materiaal verzameld zodat het doelgericht kan worden gerecycled.
Door het nieuwe afvalbeheersingsconcept kon het restafval al met meer dan 25% worden gereduceerd.
Wagenpark op milieukoers
Nobilia gebruikt al jaren zijn eigen wagenpark voor de bezorging binnen Duitsland en in aangrenzende Europese landen om ook bij de levering van zijn producten hoogste kwaliteit te garanderen. Natuurlijk zijn dat de beste voorwaarden om ecologisch verantwoorde maatregelen te kunnen nemen.
Onze 135 trucks en 490 opleggers vervoeren per jaar een vrachtvolume van ca. 1,5 miljoen m 3 en leggen daarmee meer dan 14 miljoen kilometer af. Om de CO₂-uitstoot zo gering mogelijk te houden hebben we het totale wagenpark aan de uitlaatgasnorm Euro 5 laten aanpassen. Dat voldoet aan de nieuwste stand van de voertuigtechniek en houdt tevens de AdBlue-techniek in, waarmee ook de kleinste roetdeeltjes in de filters van de katalysatoren worden opgevangen.
Verdere maatregelen zijn de gecomputeriseerde bepaling van het gemiddelde verbruik per chauffeur, ECO-chauffeurtraining of speciale praktische rijlessen door rijinstructeurs. Een regelmatige controle van de bandendruk zorgt ervoor dat het brandstofverbruik zo laag mogelijk blijft.
UITERST EFFICIËNTE PERSLUCHT PRODUCTIE
De Nobilia fabrieken beschikken over een omvattend persluchtnetwerk om pneumatische cilinders te bewegen, aggregaten aan te drijven, lijm of schroeven aan te brengen en nog veel meer. Perslucht is de duurste soort van energie.
Gezien de grote behoefte aan perslucht heeft Nobilia een aantal maatregelen genomen om deze zo efficiënt mogelijk te gebruiken:
De compressorinstallatie werkt in beide fabrieken via een identiek systeem en wordt al naar gelang de behoefte in of uitgeschakeld. Een online bewakingssysteem levert evaluaties en maakt ook de opsporing van de kleinste lekkages mogelijk. Hierdoor kunnen eventuele lekkages onmiddellijk worden hersteld. Ook tijdens de regelmatige onderhoudswerkzaamheden voeren de Nobilia teams voortdurend controles uit om eventuele lekkages te kunnen opsporen en te herstellen.
Dankzij de modernste compressortechniek kan de druk zo gering mogelijk bij een waarde van 7 bar worden gehouden. De warmte die ontstaat tijdens de productie van perslucht wordt teruggewonnen en gebruikt.
GEBRUIK VAN HOOGST EFFICIËNTE INSTALLATIETECHNIEK
Rond twee derde van het industriële stroomverbruik is nodig voor elektrische aandrijvingen. Om het energieverbruik te verminderen investeert Nobilia bij alle vervangende en nieuwe machines in de hoogste energie-efficiëntieklasse eff1.
De afkorting eff1 staat voor hoogst efficiënte aandrijftechniek. Hierbij past zich het toerental van de ventilatoren aan de daadwerkelijke behoefte van de machine aan en maakt bijvoorbeeld onderscheid tussen productie en stilstandtijden. Dit zorgt voor een beter rendement aan alle machines. Het verhoogt de prestatie en reduceert tegelijkertijd het stroomverbruik.

INTELLIGENT BESTUURDE AFZUIGINSTALLATIES
Tijdens de houtbewerking ontstaan spaanders en houtresten. Om de installaties en productieruimtes voortdurend schoon te houden worden deze via afzuiginstallaties afgevoerd en in silo‘s verzameld. Helaas is dit een techniek waarvoor veel energie nodig is, om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden gebruiken wij energie-efficiënte ventilatoren.
Deze bereiken dankzij een directe aandrijving en frequentieregeling een hoog rendement in plaats van voortdurend op volle toeren te draaien. De intelligente besturing van de afzuiginstallaties schakelt tijdens pauzes of rustfases vanzelf uit en past het toerental voortdurend aan de actuele behoefte aan.
Het zaagsel wordt bovendien voor het stoken van de verwarmingsinstallatie gebruikt. Materiaalresten worden aan de spaanderplaat industrie verkocht en komen zo weer terecht in de materiaalkringloop.

Klimaatvriendelijke postverzending met GOGREEN
Nobilia stuurt bijna 600.000 brieven en rond 130.000 postpakketten per jaar de hele wereld in. Post die uitsluitend fysiek kan worden bezorgd. Het transport van deze zendingen veroorzaakt CO₂-emissies van zo‘n 200 ton per jaar.
Om deze kooldioxide-uitstoot te absorberen zijn rond 20 hectare bos of 20.000 bomen nodig.
Nobilia zorgt voor deze compensatie – als officiële partner van de klimaatvriendelijke GOGREEN-service van de Deutsche Post en DHl. Hierbij wordt de CO₂-uitstoot die door de transport ontstaat berekend en volgens de principes van het Kyoto-protocol door klimaatbeschermingsprojecten gecompenseerd.
De compensatie wordt door een onafhankelijk certificeringsinstituut (Societé Général de Surveillance, SGS) volgens ISO 14064 gecertificeerd.
Alle post en pakketten van Nobilia worden sinds 2011 via de CO₂-neutrale GOGREEN-service van de Deutsche Post en DHl verzonden.
Verkoopmateriaal op papier met PEFC®-keurmerk
Ook als alle mogelijkheden van de digitale media worden gebruikt, kan een onderneming nog steeds niet werken zonder papier. De verantwoorde omgang met papier is daarom van doorslaggevend belang. En dat betekent ook dat men zich met het grootste probleem bij de productie van papier moet uiteenzetten: de roofbouw aan oerwouden in de exportlanden.
Elk jaar verdwijnt er meer van het natuurlijke bosoppervlak dat voor een ecologisch evenwicht op aarde zo verschrikkelijk belangrijk is. Daarom is Nobilia intussen voor zijn verkoopmateriaal volledig overgestapt op papier met PEFC®-keurmerk.
Daarmee geven wij een duidelijk signaal: Nobilia voorziet zijn handelspartners jaarlijks van 42.000 verkoophandboeken in acht talen en 1,2 miljoen keukencatalogi, die in zeven talen verschijnen. Dat correspondeert met rond 1.620 ton papier of 152 miljoen bedrukte pagina‘s. Het gebruik van papier met PEFC®-keurmerk is de logische en consequente voortzetting van onze eigen PEFC®-certificering en bovendien een getuigenis van een verantwoorde omgang met de grondstof hout.
Energiebesparing door LED-verlichting
Nobilia is een voortrekker op het gebied van de verkoop van complete keukens en biedt zijn handelspartners dus keukens inclusief elektrische apparatuur en accessoires uit één hand. Moderne verlichtingssystemen vormen daarom een vast bestanddeel van het Nobilia assortiment. Sinds 2006 gebruikt Nobilia in zijn collectie in toenemende mate LED-lampen. Momenteel bestaat al meer dan 60 procent van de verlichtingscollectie uit LED-technologie.
Hoge eisen aan productkwaliteit en -veiligheid
Een ecologisch verantwoord productbeleid vraagt ook om een uitstekende productkwaliteit. Perfect uitgekiende producten betekenen minder restmateriaal tijdens de productie en minder slijtage bij de consument. Een lange levensduur vermindert het verbruik van grondstoffen door voortijdige vervanging.
Daarom voert Nobilia al meer dan 15 jaar zelfstandig strenge kwaliteitscontroles uit, bovenop de tests die door neutrale onderzoeksinstituten worden uitgevoerd in het kader van de ISO 9001-certificering en de normcontrole voor het keurmerk van de Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (Duitse Kwaliteitsvereniging Meubels) – „De Gouden M“.
In september 2009 werd op de Nobilia huisbeurs een tweede laboratorium geopend en – voor het eerst in de keukenbranche – als kijklaboratorium voor bezoekers toegankelijk gemaakt. Op een oppervlakte van 230 m2 kan men hier een kijkje achter de schermen van de omvangrijke controleprocedures bij Nobilia nemen.
De kwaliteitsstrategie van Nobilia is gekenmerkt door een preventieve aanpak: alle producten worden voor de start van een serieproductie door en door gecontroleerd. Alle gebruikte materialen worden op een minimum levensduur van 15 jaar getest.
Alleen producten die alle tests succesvol hebben doorlopen, worden in de Nobilia collectie opgenomen.
Fair trade koffie
Ethische en sociale verantwoordelijkheid blijkt vooral uit de serieuze en consequente doorvoering van deze doelstellingen in alle delen van een onderneming. Als we dus ook over het onderwerp koffiedrinken praten, is daar een goede reden voor.
Koffie wordt door de medewerkers in de kantines en afdelingskeukens gezet en gedronken, hij staat op tafel tijdens vergaderingen en bezoekers krijgen vanzelfsprekend een kopje koffie aangeboden. Op die manier verbruiken wij al gauw meer dan 1 ton koffie per jaar.
Onder het motto „genieten en helpen“ komt bij nobilia sinds begin 2008 alleen nog fair trade koffie in de kopjes.
De koffie met het TransFair-keurmerk wordt door de koffiefabrikant direct van kleine boeren in Zuid-Amerika onder uitsluiting van tussenhandelaren ingekocht. Hij is van topkwaliteit en wordt op ecologische wijze geproduceerd.
De producenten krijgen een vastgelegde minimumprijs. Deze ligt altijd boven de prijzen op de wereldmarkt. Op die manier zijn de productiekosten altijd gedekt en wordt het absolute bestaansminimum gegarandeerd. Voor de kleine boeren is dat een starthulp, waarmee ze hun levens en werkomstandigheden uit eigen kracht kunnen verbeteren.
TransFair is overigens geen merk maar een vereniging die de producten een keurmerk verleent. Tot haar taken hoort onder andere de controle van de naleving van de fair trade regels.

Interessant?

Deel en reageer